Åpningstider

Kontakt

Du finner oss her


Hringariki

Hringariki består av severdighetene i Veien Kulturminnepark og Ringerikes Museum i Norderhov Gamle Prestegård.

Åpning av nytt arkeologisk og kulturhistorisk museum gir et besøk i Veien Kulturminnepark en ny og spennende opplevelse.  Her samles alle severdighetene under ett tak med utstillinger over en tidsepoke på over 2000 år. Hovedfokuset knyttes til gravfunn på Veien fra eldre jernalder, der det blant annet er funnet sverdslire med sølvbeslag, drikkehorn med bronsebeslag og bronsekjele. Disse praktfunnene er utstilt i det nye museet.

I tilknytning til museet og det vakre gravfeltet med over hundre gravhauger fra bronsealder til yngre jernalder ligger Langhuset. Dette er bygget opp slik vi tror det kan ha sett ut i eldre romertid (dvs. Kristi fødsel – 200 e.Kr.).  Langhuset er ikke et ordinært gårdshus men en hall som har huset en høvding og husfrua.

Som en viktig del av Hringariki inngår Ringerikes Museum på Norderhov. Museet er distriktsmuseum for Hole og Ringerike og ivaretar distriktets kulturhistorie i etter-reformatorisk tid med en samling på ca 10 000 gjenstander.

Buskerud Fylkesfotoarkiv er også en del av Hringariki, og har ansvar for det offisielle fotobevaringsarbeid i hele Buskerud. Arkivet fotograferer for alle de konsoliderte museene i hele fylket og består av ca 200 000 bilder.

 

 

 

 

Nye nettsider kommer på buskerudmuseet.no

Program for vår 2015 finner du  her.

Du finner oss også  facebook.

 

Åpningstider

Se åpningstider for mer informasjon. 
 
Veien Kulturminnepark
Telefon: 32 14 10 70 
 
 
Ringerikes Museum 
Telefon: 32 13 50 50
 
 
Vi tar imot grupper på bestilling begge steder hele året. 

 

 

Hringariki, Ringveien 112, 3517 HØNEFOSS. Tlf. 32 14 10 70, mob. 99 47 39 10, e-post: post@hringariki.no